هم‌اکنون 44 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

برگزاری اولین برنامه کانون مهدویت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال جدید تحصیلی با همکاری بنیاد و موسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)فارس

اولین برنامه کانون مهدویت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال جدید تحصیلی با همکاری بنیاد و موسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)فارس در مورخه 98/7/8 با حضور معاون فرهنگی دانشجویی این دانشگاه در دانشگاه بهداشت و علوم تغذیه شیراز برگزار گردید.

عکس عکس عکس
آخرین ویرایش
در 1398/7/8 13:48

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
37274649-37255853
شیراز،کوی زهرا، کوچه شماره 8، سمت راست، روبروی دبستان شهیدان اتحادی
پیامک
30001366